Đá cắt Sắt 350

Đá cắt Sắt 350

Liên hệ

Thông số: 350×2.5×25.4 mm
Tốc Độ Cắt:4400m/min
Tiêu ChuẩnISO 9001-2015a
Quy Cách Đóng Đói(30V/Hộp)
Giá Bán: 35/viên

Thông số: 350×2.5×25.4 mm
Tốc Độ Cắt:4400m/min
Tiêu ChuẩnISO 9001-2015a
Quy Cách Đóng Đói(30V/Hộp)
Giá Bán: 35/viên