Bông gốm chịu nhiệt

Bông gốm chịu nhiệt

Liên hệ

Mã sản phẩm : Bông
sản phẩm được làm từ sợi gốm, có khả năng cách nhiệt cao từ 1260oC đến 1.800oC

Mã sản phẩm : Bông
sản phẩm được làm từ sợi gốm, có khả năng cách nhiệt cao từ 1260oC đến 1.800oC